Shri Shridhar Swami Paduka Mandir,
Bhaktidham, 529/A,
Parasnis Colony,
Camp, Satara,
Maharashtra.
Ph: 02162-220960

 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀