Shri Shridhar Swami Paduka Mandir,
c/o Shri Honap,
Shri Arihant Apartment,
102/B, Bhavani Peth,
Behind Bhavani Hospital,
Solapur – 413002
Ph: 9372425765

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀