Shri Shridhar Swami Paduka Mandir,
c/o Shri Dawalbhakta,
16/2/3, Samarth Residency,
Opp Santosh Hall,
Near Samarth Park,
Anand Nagar (W),
Sinhagarh Road,
Pune – 411 051
Ph: 8308490388, 9960970266.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀