Shri Shridhar Swami Paduka Mandir,
c/o Shri Mulay,
51, Shridhar, Manekshaw Nagar,
Pune Road,
Nashik – 422001
Maharashtra
Ph: 9422255759

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀