श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांची
३६५ प्रवचने  

ज्येष्ठ

ज्येष्ठ शुद्ध १ज्येष्ठ शुद्ध २ज्येष्ठ शुद्ध ३ज्येष्ठ शुद्ध ४ज्येष्ठ शुद्ध ५ज्येष्ठ शुद्ध ६ज्येष्ठ शुद्ध ७ज्येष्ठ शुद्ध ८ज्येष्ठ शुद्ध ९ज्येष्ठ शुद्ध १०ज्येष्ठ शुद्ध ११ज्येष्ठ शुद्ध १२ज्येष्ठ शुद्ध १३ज्येष्ठ शुद्ध १४ज्येष्ठ शुद्ध पौर्णिमा

 ज्येष्ठ वद्य २ज्येष्ठ वद्य ३ज्येष्ठ वद्य ४ज्येष्ठ वद्य ५ज्येष्ठ वद्य ६ज्येष्ठ वद्य ७ज्येष्ठ वद्य ८ज्येष्ठ वद्य ९ज्येष्ठ वद्य १०ज्येष्ठ वद्य ११ज्येष्ठ वद्य १२ज्येष्ठ वद्य १३ज्येष्ठ वद्य १४ज्येष्ठ वद्य १५