श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांची
३६५ प्रवचने  

ज्येष्ठ

ज्येष्ठ शुद्ध १ज्येष्ठ शुद्ध २ज्येष्ठ शुद्ध ३ज्येष्ठ शुद्ध ४ज्येष्ठ शुद्ध ५ज्येष्ठ शुद्ध ६ज्येष्ठ शुद्ध ७ज्येष्ठ शुद्ध ८ज्येष्ठ शुद्ध ९