श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांची
३६५ प्रवचने  

आषाढ

आषाढ शुद्ध ३आषाढ शुद्ध ४आषाढ शुद्ध ५आषाढ शुद्ध ६आषाढ शुद्ध ८आषाढ शुद्ध ९आषाढ शुद्ध १०आषाढ शुद्ध ११आषाढ शुद्ध १२आषाढ शुद्ध १३आषाढ शुद्ध १४आषाढ शुद्ध १५आषाढ कृष्ण १आषाढ कृष्ण २आषाढ कृष्ण ३आषाढ कृष्ण ४आषाढ कृष्ण ५आषाढ कृष्ण ६