श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांचे

“अभयदान”

(श्री श्रीधर बळवंत दीक्षित,पुणे यांनी या पुस्तकाचे स्कॅनिंग करून ते उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)
(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे.)