श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज लिखित 

आनंद तत्व मीमांसा

मराठी अनुवाद – श्री सदुभाऊ कुलकर्णी.
सौजन्य – मनीषाताई कुलकर्णी, पुणे.
विशेष आभार – श्री श्रीधर बळवंत दीक्षित, पुणे.

(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे.)