ज्योत ही आत्मस्वरूपाची (ऑडिओबुक)

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांच्या जीवनावरील प्रथम पुरुषी, एक वचनी कादंबरी

IMG-20200421-WA0008~2

 

लेखक – श्री कृ. भा. परांजपे

वाचक – डॉ पराग सुरेश अमीन, ठाणे

निर्माता – श्रीसमर्थ श्रीधर तत्वज्ञान मंडळ, जोधपुर.

(श्री श्याम गोविंद वैजापुरकर, जोधपुर, यांनी हे ऑडिओज उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)

 

प्रस्तावना

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प पहिले – संचिताची खोळ

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प दुसरे – परित्यागाच्या वाटेवर

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प तिसरे – दक्षिणेकडे प्रयाण

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प चौथे – मठाधीपतींच्या संपर्कात

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प पाचवे – संन्यास ग्रहणाच्या वळणावर

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प सहावे – संन्याशाचा लोकसंग्रह

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प सातवे – तीर्थाटणातील शल्य

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प आठवे – सामाजिक उद्बोधनाचे प्रयत्न

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प नववे – महाराष्ट्राच्या परिसरात

❀~●~❁~●~❀~●~❁

पुष्प दहावे – विश्रामाचा टप्पा

❀~●~❁~●~❀~●~❁

परिशिष्ट

❀~●~❁~●~❀~●~❁

❀~●~❁~●~❀~●~❁