प. प. सद्गुरू भगवान श्रीधर स्वामी यांची ‘सच्चरित्रप्रभा’

लेखिका – प्रा. कु. मीना भावे

विशेष आभार – प्रा. कु. मीना भावे, पुणे व श्री श्रीधर बळवंत दीक्षित, पुणे.

(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे.)