सद्गुरू उपासना

प्रकाशक – श्री अभय मुनिश्वर, श्री दत्त श्रीधर आश्रम, कोल्हापूर

(सौ जयश्रीताई श्रीकांत प्रभूणे, पुणे यांनी ह्या पुस्तकाचे स्कॅनस् पाठविल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)

(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे.)