saved songs

“श्री सद्गुरू श्रीधरस्वामी सुप्रभातं”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव “सुव्रत”
गायक – श्री सुरेश वाडकर, देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“तो हा सद्गुरुराज श्रीधर यती शान्तीपदी राहतो”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव “सुव्रत”
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“पार करी मम नाव गुरुवर”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव “सुव्रत”
गायिका – साधना सरगम
संगीत – श्री यशवंत देव
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधर नमन”   

button

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव “सुव्रत”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“हे माझ्या हृदयाच्या हृदया”

रचना – डॉ. ल.शं.भावे
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री यशवंत देव
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरुराजाची पाऊले”

रचना – डॉ. ल.शं.भावे
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री श्रीधर सुधीर फडके
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“हे माय बाप गुरुदेवा”

रचना – डॉ. ल.शं.भावे
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“मना जा मना जा”

रचना – डॉ. ल.शं.भावे
गायक – संजीवनी भेलांडे
संगीत – श्री श्रीधर सुधीर फडके
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“सद्गुरूचे चरणकमल ध्यायी रे मना”

रचना – डॉ. ल.शं.भावे
गायक – पं. सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

हृदयेश्वर तू खरा गुरुवरा

रचना – डॉ. ल.शं.भावे
गायक – आरती अंकलीकर टिकेकर व अश्विनी भिडे देशपांडे
संगीत – श्री श्रीधर फडके
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“दिव्य खडावा”

रचना – श्रीमती ताई कानेगावकर
गायक – श्री अजित कडकडे
संगीत – श्री विलासबुवा पाटील
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“सदगुरू श्रीधर नाम स्मरत मी”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

श्री विरचित श्रीराम पाठाचा पहिला अभंग

(सौजन्य – श्री विनायक सीताराम कळमणकर, सोलापूर (Facebook)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरुदेव तुम्ही या आता, शांत करा मम चित्ता”

रचना व गायक – श्री विष्णु शिखरे गुरुजी

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

श्रींच्या आरत्या
“ओवाळीतो दीप गुरु श्रीधाराते” new
❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“जयदेव जयदेव जय सद्गुरुराया” – सांज आरती

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव “सुव्रत”
गायक – श्री सुरेश वाडकर, देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“आरती ओवाळू तुजला सद्गुरू श्रीधरा”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव “सुव्रत”.
सौजन्य – श्री रेणुका श्रीधर प्रतिष्ठान, पुणे.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“जय जय जय जय आरती सद्गुरू श्रीधर यतिवर ब्रह्मरते”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव “सुव्रत”.
सौजन्य – श्री रेणुका श्रीधर प्रतिष्ठान, पुणे.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“आरती करूया विनम्र भावे श्रीधर माउलींची”    

button

 रचना – डॉ. केशवराव मुळे, नाशिक.
गायन – श्री विठ्ठल बडवर, नाशिक.
सौजन्य – सौ वी.पी. भट, सिरसी.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀